Søren Dahl Larsen
Direktør

+45 8710 1623

Jesper Herkert
Salgstekniker

+45 8710 1625

Jesper Vestergaard Michaelsen
PTA Chef

+45 8710 1621

Michael Hegaard Kongsbak
Teamleder Svejseafdelingen

+45 8710 1626

Mikael Rosengreen Larsen
Produktionstekniker

+45 8710 1622

Iben Larsen
Bogholder

+45 8710 1620